מדדים

מדד המחירים לצרכן - כללי
99.5
-0.4
120010

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - כללי
107.0
0.1
200010

מדד מחירי תשומה בבנייה למבני מסחר ומשרדים - כללי
102.0
-0.2
800010

עבור לתוכן העמוד