אחריות למיזוג אויר על התקנה

האחריות על התקנה הניתנת ע"י קבלן מיזוג אויר בדרך כלל הינה למשך שנה עד 5 שנים 
אלא אם צויין אחרת בהזמנה ולרוב היא כוללת במזגן מפוצל את הדברים הבאים:

* מתקן תליה או סטנד ליחידה החיצונית
* קיבוע יחידה פנימית
* קיבוע יחידה חיצונית
* תקינות כבלי חשמל בין היחידות
* טיב וחומרי ההתקנה במזגן מיני מרכזי
* מתקן התליה או סטנד ליחידה החיצונית
* קיבוע יחידה פנימית
* קיבוע יחידה חיצונית
* תקינות כבלי חשמל בין היחידות
* מערך צינורות שרשורים, תקינותם ואטימותם.
* קיבוע ותקינות מרכזיה לפיזור אויר
* מפצלי אויר שונים
* תריס אויר חוזר
* תריסי פיזור אויר
* אטימות מעברי חוץ וגג – אחריות לשנתיים

האחריות אינה כוללת:
* פילטר אויר וניקיונו
* נזק כלשהוא הנובע מכוח עליון / רשלנות / זדון / תקלות רשת חשמל
* תיקון שנעשה ע"י מי שלא הוסמך / אושר על נותן האחריות
* שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו ללקוח
* סתימות או נזילות בצנרת הגז והחיבורים.
* סתימות או נזילות מים
* תעודת אחריות זו אינה מהווה אחריות למזגן עצמו
במסגרת האחריות על הלקוח לאפשר לקבלן לבצע אבחנה ותיקון תוך פרק זמן סביר של עד5 ימי עסקים .
עבור לתוכן העמוד