בוררות וגישור

ועדת קבלה אתיקה ובוררות 
יו"ר הועדה -מר אורי ליבוביץ 
חבר הועדה -מר אלי מתתיהו
חבר הועדה -שמעון כהן 

—תפקיד הועדה -לבחון קבלת חברים חדשים להתאחדות על פי קריטריונים שיקבעו. —לנהל מפגש אחת לחודש לדון בקבלת חברים חדשים ובפסילת חברים קיימים במידת הצורך. ——לכתוב קוד אתי מחייב לעוסקים בענף —להטמיע בין החברים לפעולה לפי תקנים ,תקנות וחוקים . —לאפשר לציבור כתובת לשאלות —לבצע בוררות בין הקבלנים ובין קבלן לציבור .מזמיני העבודה

לפניות בנושא יש לצור קשר במייל - hvac.israel@gmail.com
עבור לתוכן העמוד