ועדת שת"פים

ועדת שת"פים

יו"ר ועדת שת"פים - מר משה אור חיתפקיד הועדה
—לקדם את הכרה באירגון תוך שיתוף פעולה בועדות התקינה —בארגונים מקבילים ורלוונטים כגון אימקם. —לייצג את האינטרסים של החברים מול רשויות המיסוי . —לשפר את אופני המדידה בענף ולבנות סטנדטיזציה .במפרטים הטכנים ובכתבי הכמויות של המכרזים . —לשמש כגוף מייצג ומקשר בכל ועידה כנס הרלוונטי לתחום. —לפעול לעידכון שוטף של מחירוני דקל ובנארית .—

הועדה תפעל בשיתוף פעולה עם איגודים כגון אימקם לטובת עידכון מכרזים ומפרטים בסטנדרט אחיד הכולל אופני מדידה מקובלים ,מפרטים טכנים והכנסת הגנות ערבויות לקבלן בחוזה —הועדה תפעל לביטול מכרזים מתומחרים בהם יש הטעייה מחיר ואומדן —

הועדה תפעל מול מכון התקנים לייצוג בועדות התקינה כגורם מייעץ ומאשר בנושא תקן התקנת מזגנים 994 ותקן אש 1001 על חלק השונים —הועדה תפעל מול רשם הקבלנים בנושא רישום ותנאי סף — —מול משרד העבודה בנושא קורסים והכשרת עובדים בענף —מול משרד הביטחון בעניין הספר הכחול אופני מדידה וכו —מול מחירוני דקל בנארית ומאגרי מחירים לעידכון שוטף
עבור לתוכן העמוד