מקרא לתוכניות צנרת מים

 • מים מקוררים אספקה - CHWS 
 • מים מקוררים החזרה - CHWR
 • מים מקוררים או פושרים אספקה - CHW/WWS
 • מים מקוררים או פושרים החזרה - CHW/WWR 
 • קיטור בלחץ נמוך - LPST
 • קיטור בלחץ בינוני - MPST
 • קיטור בלחץ גבוה - HPST
 •  קונדנס של קיטור - CD
 • מים חמים עד 94 מ"צ אספקה - LTHWS
 • מים חמים עד 94 מ"צ החזרה - LTHWR
 • מים חמים מעל 100 מ"צ אספקה - MTHWS
 • מים חמים מעל 100 מ"צ החזרה - MTHWR 
 • מים חמים מאוד (מעל 150 מ"צ) אספקה - HTHWS 
 • מים חמים מאוד (מעל 150 מ"צ) החזרה - HTHWR
 • אויר דחוס - CA
 • אויר דחוס מכשירים - IA 
 • מי תצרוכת חמים - HWRC
 • מי תצרוכת חמים חוזרים - HWRC
 • מי רשת גלמיים - RW מי שתייה - DW 
 • מים מטופלים (רכים) - (TWׂׂ(SW
 • מים רכים מחוממים - THW 
 • נקוז - D
עבור לתוכן העמוד