מפרט טכני ואופני מדידה

הוראות והנחיות למשתמשים במפרט הכללי לעבודות בנייה – 1.1.2015

א.המפרטים הכלליים לעבודות בנייה נועדו להיות חלק ממסמכי המכרז והחוזה לבנייה של משרדי ממשלה והם מבוססים על כך שהתנאים החוזיים יהיו אלה של "החוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן" (מדף 3210). בכל פרק של המפרט מצויין על איזו מהדורה של מדף 3210 הוא מסתמך

.דפי התיקון המופיעים בחלק מהמפרטים יהוו חלק מהחוזה עם הקבלן רק אם שולבו במפורש, במפרט המיוחד, כחלק ממסמכי החוזה.
פרק מתקני הסקה וקיטור מפרט כללי ואופני מדידהקרא עוד >>
מפרט אופני מדידה לפרק מיזוג אויר וקירורקרא עוד >>
עבור לתוכן העמוד