מאייד- יחידה פנימית

היחידה במערכת המיזוג בה הקרר עובר ממצב צבירה של נוזל למצב צבירה של גז.
בדרך כלל הכוונה ליחידה הפנימית המותקנת בתוך הבית.
עבור לתוכן העמוד