גריעת לחות

קצב הוצאת הלחות מהאוויר המסוחרר ביחידת הפנימית בפעולת המיזוג,
מבוטא במונחים של ליטרים לשעה.

לחות היא מידת הרטיבות שנמצאת באוויר. היא יכולה להימדד כלחות מוחלטת שהיא מסת המים המצויה בנפח אוויר מסוים, או כפי שלרוב משתמשים כלחות יחסית, שהיא היחס של הלחות המוחלטת מחולקת בלחות המוחלטת שתייצר טל באותה טמפרטורה.
עבור לתוכן העמוד