צנרת

כינוי כללי לחיבור הפיזי בין היחידה הפנימית לבין היחידה החיצונית במזגן מפוצל.
 החיבור כולל 2 צינורות נחושת, המעבירים את הגז במערכת, כבל חשמלי המספק מתח הזנה וכבלי תקשורת.
 יש להקפיד שהצנרת תעמוד בתקנים כל צינור יש לבודד בנפרד עובי הבידוד החל 6 מ"מ ,9 מ"מ ,13 מ"מ . 
ובדרישות הטכניות הרלבנטיות למיזוג אוויר.
עבור לתוכן העמוד