נחשון fancoil

יחידה פנימית (מאייד) במערכת מיזוג המבוססת על מים (צ'ילר).
 ידועה גם בשם Fan coil. היחידה מורכבת מסוללה,
 דרכה זורמים מים חמים / קרים ומפוח,וברזים חשמלים תלת דרכי או דו דרכי  
אשר מעביר אוויר דרך הסוללה ובכך מבצע את פעולת המיזוג. 
היחידה יכולה לבוא במספר תצורות וגדלים (גלוי / נסתר, עילי / רצפתי / מיני מרכזי).
עבור לתוכן העמוד