ת"י 1001 חלק 1.1 בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור

תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, מובלים תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, מובלים ,וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש .
עבור לתוכן העמוד