ת"י 994 חלק 5

מזגני אוויר:התקנה במרחבים מוגנים
,תקן זה חל על מזגני אוויר(להלן:מזגנים)מפוצלים ,תקן זה חל על מזגני אוויר(להלן:מזגנים)מפוצלים .לרבות מזגנים מתועלים, במרחבים מוגנים
עבור לתוכן העמוד