ת"י 1001 חלק 2.4

בטיחות אש בבניינים: מערכות פינוי עשן בבניינים בטיחות אש בבניינים: מערכות פינוי עשן בבניינים חד-קומתיים, למעט בנייני מגורים
תקן זה חל על תכנון מערכות לפינוי עשן המיועדות תקן זה חל על תכנון מערכות לפינוי עשן המיועדות .לפינוי תוצרי בערה של שרפות מבניינים במצבי חירוםלפינוי תוצרי בערה של שרפות מבניינים במצבי חירום הדרישות הנקובות בפרקים 4 עד 10 חלות על תכנוןתקן זה חל על תכנון מערכות לפינוי עשן המיועדות .לפינוי תוצרי בערה של שרפה
עבור לתוכן העמוד