ת"י 1001 חלק 2.1

בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר
תקן זה דן בשיטות לבקרת העשן הנוצר משרפה בבנייני תקן זה דן בשיטות לבקרת העשן הנוצר משרפה בבנייני מגורים שגובהם עד 13 מטר (ראו הגדרה 1.3.1), בעלי תקן זה דן בשיטות לבקרת העשן הנוצר משרפה בבניינים
עבור לתוכן העמוד