ת"י 1001 חלק 1.2-בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור

בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של תקן זה דן בבנייה, בהתקנה, בהפעלה ובתחזוקה של ,מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור,  , לרבות מסננים מובלים וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עדן וגזים הנובעים משרפה או ממצבים הבאים .לידי ביטוי בתופתעות דומות לאלה של שרפה
עבור לתוכן העמוד