בטיחות,איכות אויר ומסירת תיק מתקן

כלים לתחזוקה נכונה ובטיחות במיזוג אוויר.
איכות האוויר במערכות מיזוג אוויר
אופני מדידה והגשת כמויות תיק מתקן .

תאריך 15/06/2016 15:00 19:00
עבור לתוכן העמוד